PmWiki - Karmelietenklooster

Karmelietenklooster

Klik hier voor uitvergroten foto

De karmelieten hebben geen stichter, maar zijn voortgekomen uit een groep pelgrims en kruisvaarders die vanuit Europa naar het Heilige Land trokken. Velen onder hen vestigden zich op de berg Karmel. Daar sloten ze zich in de loop van de tijd aaneen tot een kloosterorde. Ze leidden daar een leven in de geest van de profeet Elia. Deze zien ze als de geestelijke vader van de Karmelorde. In de 13de eeuw kregen ze een leefregel van Albertus, patriarch van Jeruzalem. Op een gegeven moment werden ze uit Palestina verdreven door de Saracenen en trokken ze naar Europa. Tot aan de Reformatie had de Karmel meerdere kloosters in Nederland. Ze zijn in die tijd allemaal opgeheven.

In 1853 werd vanuit Belgie een Karmelietenklooster gesticht in Boxmeer, van waaruit later een nieuwe Stichting tot stand kwam in Zenderen. In 1855 kocht men daar het oude landgoed Het Hulscher om hier een nieuwe start te maken. Men zag in dit gebied goede mogelijkheden op gebied van onderwijs en pastoraat. In 1890 werd het klein seminarie Sancti Alberti opgericht ten dienste van de eigen priesteropleiding. Een grote verdienste van de Karmelieten is wel dat zij de grondleggers zijn geweest van het Katholiek Voortgezet Onderwijs in Twente. Als dank daarvoor werd in Zenderen op 6 juni 1995 het beeld van de Karmeliet onthuld , een geschenk van alle karmelscholen uit de omgeving.

De kloosterbewoners van dit moment zijn voornamelijk oudere karmelieten. Het Karmelietenklooster is een kloosterverzorgingshuis waar het gewone kloosterleven wordt beleefd. Er zijn geregeld rondleidingen voor belangstellenden. Daarvoor moet tijdig contact opgenomen worden met de prior van het klooster. Ook een rondwandeling door de kloostertuin en het patersbos behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het klooster www.karmeltwente.nl.