PmWiki - Main

Twents Bureau voor Toerisme

Het Kloosterpad is ontwikkeld met ondersteuning van het Twents Bureau voor Toerisme. Als overkoepelende organisatie van alle VVV’s in de regio Twente zet het Twents Bureau voor Toerisme zich in voor de promotie van Twente als toeristisch gebied.

Het sfeervolle coulissenlandschap van Twente, het oostelijke deel van Overijssel dat zich uitstrekt van Hellendoorn tot aan de Duitse grens, zal u keer op keer verrassen. Achter iedere bocht, glooiing of houtwal wacht iets anders. Een oude Saksische boerderij met prachtige tuin, een weide met grazende koeien, schilderachtige riviertjes… Watermolens, havezaten, schitterend glooiende essen, riviertjes en beekjes, bossen, heidevelden en zouthuisjes markeren het coulissenlandschap. Twente kenmerkt zich bovendien door z’n gemoedelijkheid.

Wilt u meer weten over de regio Twente? Alle informatie vindt u op www.twentsbureauvoortoerisme.nl