PmWiki - OnderdoorgangSpoor

Onderdoorgang spoor

Om de Kloosterpadroute voor de wandelaar een stuk veiliger en ook leuker te maken is in samenwerking met het project De Groene Poort van de gemeente Borne en het Waterschap Vechtstromen een onderdoorgang gemaakt bij het spoor aan de Retraitehuisweg.

Er zijn daarvoor niet minder dan drie bruggen aangelegd. Twee bij de “Onderdoorgang Spoor” en één over de Azelerbeek aan de voet van de Zendersche Esch. Deze brug is nodig om de terugweg van de Kloosterpadwandeling korter en veiliger te maken. Niet meer over de drukke Bornerbroeksestraat, helemaal langs het voormalige Asielzoekerscentrum, maar via de veel mooiere es.

Na alle aanpassingen van het Kloosterpad is dit, voorlopig althans,
de laatste verbetering.